Disclaimer

Disclaimer JPP viltmachines. De disclaimer aub goed doornemen in verband met aansprakelijkheid en garantie regelingen. We zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel door gebruik van de machine. Ook dient men voorzichtig te werk te gaan en de veiligheid in acht te nemen.

Gebruik een goed geaarde stroomvoorziening en voorzichtig met water in de buurt van de machine.

THE INFORMATION PROVIDED BY JPP Viltmachines (“WE,” “US” OR “OUR”) ON www.jppviltmachines.nl  (THE “SITE”) IS FOR GENERAL INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. ALL INFORMATION ON THE SITE IS PROVIDED IN GOOD FAITH, HOWEVER WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE ACCURACY, ADEQUACY, VALIDITY, RELIABILITY, AVAILABILITY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION ON THE SITE. UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL WE HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF THE SITE OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED ON THE SITE. YOUR USE OF THE SITE AND YOUR RELIANCE ON ANY INFORMATION ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.